Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Tiešsaistes olimpiāde

There are no translations available.

Mācību priekšmetu olimpiādes  - tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Valsts Izglītības satura centrs koronavīrusa Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas laikā klātienē atcēla Latvijā plānotās mācību priekšmetu olimpiādes, taču dažas no tām tika organizētas tiešsaistē, kas visiem bija jauns izaicinājums.

Olimpiādes tika organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiāde notika 2020. gada 15. aprīlī. To organizēja VISC sadarībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemeszinātņu fakultāti, Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skolu, LU Informācijas tehnoloģiju centru. Olimpiādes norise klātienē bija paredzēta Rīgā, LU Dabaszinātņu mājā, parasti tā notiek divas dienas. Šogad viss notika  attālināti, katrs savās mājās. Piedalījās 88 skolēni no visas Latvijas. Ļoti sīvā konkurencē iespēju piedalīties valsts ģeogrāfijas olimpiādē izcīnīja Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 10. a klases skolnieks Daniels Laurinavičs.

Daniels stāsta, ka olimpiādē bija daudz darbietilpīgu uzdevumu, kuru izpilde prasīja ļoti daudz laika, it īpaši uzdevums, kur Google Maps ielas skata attēlā bija jāklasificē viena ciema apkārtnes ēku pielietošana. Visas uzdevumu pildīšanai atvēlētās 4 stundas tika arī izmantotas. Bet tas bija paredzami – valsts olimpiādē viegli nebūs. Neatkarīgi no tā, kur un kā notiek olimpiāde, ir jābūt gatavam sarežģītiem uzdevumiem, kas prasīs no skolēniem maksimālas zināšanas un erudīciju.

Lai visiem skolēniem jauka un saulaina vasara un 12. klasei veiksmīga eksāmenu sesija!

 

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas

ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Ingūna Ozoliņa

 

postheadericon Folkloras kopai "Tīne" 1.pakāpes diploms!

There are no translations available.

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Pļaviņu novada ģimnāzijā aizvadīta bērnu un jauniešu folkloras kopu Piedaugavas novada skate, kurā piedalījās folkloras kopas no Pļaviņām, Kokneses, Aizkraukles, Lielvārdes, Allažiem, Ropažiem, Ikšķiles un Salaspils. Viņu uzstāšanos vērtēja kompetenta žūrija - Māra Mellēna, Dina Liepa, Dace Circene, Inese Mičule, Anete Karlsone. To, kurš kolektīvs tiks uz lielajiem svētkiem, uzzināsim vēlāk.  12.maijā. Šobrīd jau zinām, ka skatē 6 kopas saņēma 1.pakāpes diplomus, bet divas - 2.pakāpes diplomus. Koknesiešiem un pļaviņiešiem - 1.pakāpes diplomi, aizkraukliešiem - 2.pakāpes diploms.
Šogad skatē tiek rādīts 2 gadu darbs, jo bez folkloras kopas 7 minūšu skates programmas, kurā parādās gan dziedāšana, dejošana, muzicēšana u.c., vēl jāzina 13 rotaļas un PASAKA, kurā arī ietilpst daudz rotaļu un deju. Mums visiem vēl daudz darāmā pie pasakas, bet 13 rotaļas mēs esam labi apguvuši. To skaitā ir rotaļas arī no Latgales, Kurzemes un līvu krasta. Katra ar savu īpatnējo izrunu... Un tas patiešām nav viegli.
Paldies pļaviņiešiem par viesmīlīgo uzņemšanu! Nākamgad domājam visus aicināt uz Koknesi, jo folkloras kopai "Tīne" 30 gadi! Būtu jautri nosvinēt kuplā pulkā!
Paldies vecākiem par atbalstu tērpu gādāšanā!
Paldies I.Gaiša Kokneses vidusskolai par pleca sajūtu, ka arī mēs esam svarīgi un iespēju izvizināties visiem kopā!

Inguna Žogota, folkloras kopas "Tīne" vadītāja


 

postheadericon Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference Zemgales reģionā

There are no translations available.

28. februārī LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā un tie izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Reģiona konferencē tika aizstāvēti 185 darbi, bet valsts konferencē aprīlī, kas šogad pirmo reizi norisināsies Jelgavā, kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 92 darbiem, tostarp 38 darbiem, kas izstrādāti Jelgavas pilsētas skolās.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Zemgales reģiona konferencei tika izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā iepriekš saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēni ziņoja par 185 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus un ieguva 1. un 2. pakāpes diplomus, tika tālāk izvirzīti valsts konferencei. Tāpat visi abu augstāko pakāpju ieguvēji, izņemot Medicīnas un veselības zinātņu nozares laureātus, saņēma tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere. Turklāt 1. pakāpes laureāti saņēma arī balvas no Zemgales plānošanas reģiona.

Zemgales konferences rezultāti.

Dabaszinātņu nozarē tika aizstāvēti 48 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 18 darbi, kas izstrādāti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Iecavas vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 8 darbi, kas izstrādāti Dobeles Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē tika aizstāvēti 37 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 17 darbi, kas izstrādāti Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Ozolnieku vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, Aizkraukles novada vidusskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jaunjelgavas vidusskolā, Pļaviņu novada ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Aknīstes vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 5 darbi, kas izstrādāti Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Inženierzinātņu nozarē tika aizstāvēti 10 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 2 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Bauskas Valsts ģimnāzijā.

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tika aizstāvēti 8 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Dobeles Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika aizstāvēti 15 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 6 darbi, kas izstrādāti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Vecumnieku vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 4. vidusskolā un Aizkraukles novada vidusskolā;

1.pakāpi ieguvušais 1 darbs, kas izstrādāts Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

Sociālo zinātņu nozarē tika aizstāvēti 66 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 19 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 7 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Vecumnieku vidusskolā.

No Kokneses novada uz Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecības konferenci  tika izvirzīti 12 skolēnu pētnieciskie darbi. Konferencē piedalījās un savus darbus  prezentēja  I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12. klašu skolēni – Ance Jankoviča – “Pēdas velvju izvērtējums skolēniem- volejbolistiem” ( darba vadītājs Ivars Māliņš), Elīna Ancāne- “Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi Kokneses novada takā” ( darba vadītāja  Sandra Māliņa), Deniss Akula-  “Skaņas piesārņojums I.Gaiša Kokneses vidusskolā un ietekme uz skolēnu un skolotāju darba produktivitāti” ( darba vadītāja Ņina Kivleniece), Rainers Dubašinskis- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu izplatītākās fobijas un to nozīme” ( darba vadītāja  Sandra Māliņa), Laura Putniņa- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnu dzīvesvietas attāluma ietekme uz personīgo budžetu” (darba vadītāja Ingūna Ozoliņa), Beāte Taškāne- “Rūdīšanās procesu ietekme uz cilvēka pašsajūtu” ( darba vadītāja Gita Tenisa), Kristīne Teicāne- “Ergonomika.Gaisa kvalitāte skolas telpās” ( darba vadītāja Sandra Māliņa), Agate Mežmale- “ Stukmaņu muižas un atjaunotās Sofijas skolas darbība no 1853.-2009. gadam” ( darba vadītāja Alita Kluša), Lana Priļepiševa- “I.Gaiša Kokneses vidusskolas 15-18 gadu vecu jauniešu nodarbinātības iespējas brīvajā laikā Kokneses novadā” ( darba vadītāja Inguna Ozoliņa), Mareks Koļesņikovs- “Tiltu konstrukcijas un to būvniecība ” (darba vadītājs Valdis Silovs).

2. pakāpes Goda rakstus  un tiesības piedalīties Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 3.-4. aprīlī ieguva Ance Jankoviča, Elīna Ancāne, Deniss Akula, Kristīne Teicāne. Savukārt 3. pakāpes Goda rakstu saņēma Agate Mežmale.

Paldies skolēniem, viņu konsultantiem un darbu vadītājiem  par ieguldīto darbu. Vēlēsim veiksmi Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgā!

Informāciju sagatavoja I.Saulīte, izmantojot  Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājas lapā pieejamo informāciju.

 

postheadericon Reģionālā ZPD konference

There are no translations available.

 

LLU norisināsies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

28. februārī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms - Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst. 9.30 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tādēļ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau februāra sākumā tika iesaistīti 46 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās un kas sniedza vērtējumu par darbiem.

Zemgales reģiona konferencei izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā ir saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēniem būs iespēja ziņot par 184 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Konferences laikā tiks vērtēta arī skolēnu uzstāšanās, un tā būs iespēja iegūt papildus punktus kopējā vērtējumā. Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņems vismaz 80 punktus, tiks tālāk izvirzīti valsts konferencei un saņems tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šogad no Zemgales reģiona skolām visvairāk darbu tiks aizstāvēti sociālajās zinātnēs - 66 pētnieciskie darbi. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā aizstāvēs 48 darbus, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē 37 darbus. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 15 darbiem, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 10 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā tiks aizstāvēti 8 darbi.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas.

Konferences noslēgums norisināsies LLU Aulā plkst. 15.30 ar laureātu paziņošanu un sveikšanu.

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

 

postheadericon ZPD

There are no translations available.

 

LLU tuvojas noslēgumam Zemgales reģiona skolēnu labāko pētījumu recenzēšana

Februārī LLU sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā iesaistīti 46 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Zemgales reģiona konkurss norisinās, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Jau no 21. februāra skolēniem būs pieejamas universitātes mācībspēku sagatavotās recenzijas, kas dos iespēju labāk sagatavoties darbu aizstāvēšanai.

Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 204 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. To vidū pāris darbu ir no Rīgas un Vidzemes reģioniem LLU specializācijas nozaru dēļ, kuras nav pārstāvētas citu reģionu universitātēs. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konkursam izvirzīts 71 pētnieciskais darbs. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā iesniegti 55 darbi, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē iesniegti 37 darbi. Mazāk pārstāvētas – Medicīnas un veselības nozare ar 21 darbu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 11 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā iesniegti 9 darbi.

“Tā kā LLU ir daudznozaru universitāte, mācībspēki un zinātnieki, kuri recenzē darbus, ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās. Lai gan vairāk piedāvājam biozinātņu un inženierzinātņu studiju programmas, mums ir arī spēcīgas tradīcijas un kompetenti zinātnieki sociālo un humanitāro zinātņu grupā, kurā iesniegti vairākums skolēnu darbu. Līdz ar to skolēni un skolotāji var paļauties uz mūsu kolēģu objektivitāti un zināšanām. Mūsu visu kopīgais mērķis ir izvirzīt Latvijas konferencei labākos un izcilākos Zemgales jauniešus,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

LLU Mūžizglītības centra pārstāve un konkursa koordinatore Zane Zeltiņa stāsta, ka triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šī gada konkursā piedalās skolēni no 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas.

Pēc recenziju saņemšanas skolēni gatavosies savu darbu aizstāvēšanai Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 28. februārī LLU Jelgavas pilī. Tajā noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas arī šogad norisināsies Jelgavā. Tāpat atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa.

 

postheadericon MĀCĀMIES DEBATĒT

There are no translations available.

Projekta “Debašu Līderu skola 2019/2020” ietvaros Latvijas Debašu asociācija “QUO Tu domā?” sadarbībā ar Līvānu 1. vidusskolu un ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu 2020. g. 15. februārī rīkoja Skolu debašu formāta turnīru “Līvāni Mini: World Schools Debate Tournament 2019/2020”. Tajā piedalījāmies arī mēs - Dāniels Auziņš, Una Gadzāne, Kristela Gžibovska un Kārlis Freimanis skolotājas Ingunas Kalniņas pavadībā. Šīs debates bija pirmā mūsu pieredze. Debašu turnīrs sākās 11:00 ar rīkotāju uzrunu, dienas plānu un iepazīstināšanu ar kārtību, kādā notiek debates. Visas dienas garumā katrai komandai bija jārāda savas spējas 3 raundos. Tas nozīmē, ka bija jāsacenšas ar 3 dažādām jauno vai ar pieredzi esošu debatētāju komandām. Debatētāju komandā jābūt 3 dalībniekiem, tādēļ savā starpā mainījāmies visos 3 raundos, lai pieredzi gūtu katrs no mums. Pirmais raunds mūsu komandai aizritēja visai nedroši, jo tā bija pati pirmā reize, kad debatējām realitātē. Nācās sacensties ar ļoti pieredzējušu komandu no Rīgas Centra Valodu skolas (Riga Centre Language School). Šīs komandas uzvara bija acīmredzama, bet mēs nenokārām galvu. Ar jauniegūto pieredzi un apņēmību jau otrajā raundā guvām pārliecinošu uzvaru pār Dagdas vidusskolas komandu. Arī otrā raunda laikā guvām vairākas vērtīgas mācības, kas mūs ļoti priecēja. Šī uzvara mūs saveda kopā ar spēcīgāko pretinieci – ilggadīgu debašu turnīra dalībnieci un laureāti, komandu no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas. Noslēdzošais raunds bija vissīvākais, jo spēki izrādījās pārsteidzoši līdzīgi. Kaut arī ar pāris punktu iztrūkumu raundu nācās zaudēt, bijām lepni par paveikto un ļoti priecīgi, saņemot tiesnešu uzslavas pēcspēles analīzē. Noslēgumā izrādījās, ka tieši Rīgas Klasiskās ģimnāzijas komanda kopvērtējumā ieguva 1. vietu, un mēs ar viņiem bijām cīnījušies punkts punktā!

Skolu debašu turnīra formāts ir patiešām aizraujošs. Katram raundam tiek iedalīta konkrēta tēma, komanda uzzina savu lomu (būt pozīcijai vai opozīcijai) un tiek dotas 30 minūtes laika sagatavoties. Pati spēle rit 40 minūtes. Šis laiks paskrēja nemanot. Dienas beigās visi bijām gandarīti par savu milzīgo izaugsmi tikai vienas dienas laikā! Tas pierāda, ka labs nāk ar darīšanu. Aicinām arī citus mūsu skolas audzēkņus pievienoties debašu kustībai!

Una Gadzāne, 10.a klases skolniece