Get Adobe Flash player
Home

postheadericon Skolēnu testēšana

There are no translations available.

Ņemot vērā augstos inficēšanas rādītājus ar Covid-19, arī skolēnu brīvlaikā, piektdien,  22. oktobrī, plkst. 9:00,  1.-12. klašu skolēni veiks  rutīnas skrīninga testu skolā  pie klašu audzinātājiem.

Rutīnas skrīninga testus nodod skolēni, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuri iesaistīti formālajā izglītībā, interešu izglītības, sporta, neformālās izglītības un citās ārpusskolas aktivitātēs, kurās nepieciešams apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

 

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevarēs ierasties uz testēšanos  izglītības iestādē (piemēram, ir slims vai neatrodas Latvijā), būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs  visā  Latvijā, piesakoties pa tālruni. Testus  laboratoriju filiālēs var nodot arī sestdien, 23.oktobrī un svētdien, 24. oktobrī, iepriekš piesakoties pa tālruni. E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.

 

Svarīgi atcerēties, ka pēc brīvlaika, 25. oktobrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni  ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

 

Papildus minētajam, atsevišķos izņēmuma gadījumos, lai atsāku mācības klātienē, izglītības iestādes medmāsa  var veikt antigēna eksprestestu ar vecāka rakstisku atļauju,  klātesot vecākam.

 

Ļoti stingra kontrole jāveic personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma. Nevakcinētās/nepārslimojušās personas, kuras ierodas no sarkanajām un dzeltenajām valstīm, dodas 10 dienu pašizolācijā. Izglītojamie līdz 12 gadiem šajā 10 dienu termiņā nedrīkst apmeklēt skolu, interešu izglītības un citas aktivitātes. Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

 

Tā kā valstī no 11.oktobra uz trim mēnešiem ir izsludināta ārkārtējā situācija, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vecākus un skolēnus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību brīvlaikā pulcēties publiskās vietās, pārvietoties ar sabiedrisko transportu, doties ekskursijās vai ceļojumos.

 

Latvijas mērķis ir uzvarēt vīrusu un sekot valstu piemēriem, kas spējušas nepārslogot savu veselības sistēmu. Lūgums atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam tuvākajās nedēļās samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi. Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 krīzi un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm.

Skolā drīkst ierasties tikai personas bez saslimšanas pazīmēm.

 

postheadericon Informācija par darbu ārkārtējā situācijā

There are no translations available.

 

postheadericon Sveiciens skolotāju dienā!

There are no translations available.

 

postheadericon Neklusē pasākumi vecākiem, skolēniem, skolotājiem

There are no translations available.

Lai mobingu mazinātu un preventīvi novērstu, būtiska ir sadarbība starp skolēniem, vecākiem un skolas personālu. 2021./2022.m.g. sociālais projekts #Neklusē sadarbojas ar skolām, nodrošinot bezmaksas rīkus mobinga mazināšanai.

27.septembrī plkst. 18.00 Youtube: https://youtu.be/9-Hf-UTn53s skolēnu vecāki tiek aicināti uz sarunu par mobingu un vecāku iesaisti mobinga atpazīšanā un preventīvā novēršanā. Sarunas laikā vecāki saņems atbildes uz jautājumiem:

* Kas ir mobings?

* Kāda ir situācija Latvijas skolās?

* Kas ir sociālais projekts Neklusē un kāda ir sadarbība ar skolām?

* Kā vecākiem rīkoties mobinga situācijā?

* Kur vecāki var saņemt atbalstu?

* Ko darīt, lai mobingu preventīvi novērstu?

#Neklusē klases audzināšanas stunda - saruna starp #Neklusē līdzautori Mariku Andžāni, blogeri Niklāvu Mičuli un pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu 29.septembrī plkst. 13.00 Youtube: https://youtu.be/tH8XQz6epKY

Sarunas laikā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem:

- Kā uzturēt sevi labā formā gan fiziski, gan emocionāli?

- Kādēļ jāciena un jāsadarbojas ar klasesbiedriem?

- Joks, strīds, mobings - kāda ir atšķirība?

- Ko skolēniem darīt mobinga situācijās?

- Kas ir #Neklusē?

19.oktobrī plkst. 10.00 Youtube: https://youtu.be/rHp3QttgmY4.

#Neklusē sadarbības skolu pārstāvju saruna ar #Neklusē līdzdibinātāju Mariku Andžāni un #Neklusē mācību metodoloģijas izstrādātājām - Centrs Dardedze preventīvo programmu vadītāju Vinetu Āboliņu un Centrs MARTA Jaunatnes programmu koordinatori Madaru Kanastu.

Tikšanās mērķis ir dalīties pieredzē, kā pašlaik sokas ar #Neklusē risinājumu ieviešanu (aptaujas, metodoloģija klases audzināšanas stundām, mobilā lietotne), uzdot jautājumus un gūt ieteikumus turpmākajai sadarbībai.

Lūgums aizpildīt aptauju līdz 5.oktobrim: https://forms.gle/ermRKZTx8qT3nDVu5

Lai pievienotoss Zoom, jāaizpilda anketu: https://forms.gle/keD5SMAL6e1pMtsn6

Lai mobingu mazinātu skolas vidē, ir svarīga sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Taču vai mobings un skolotāju, vecāku loma mainās sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā?

#Neklusē līdzdibinātāja Marika Andžāne 20. oktobrī plkst. 19.00 Facebook: https://fb.me/e/XAsFFYE2 (sākumskolai) un 21.oktobrī plkst. 19.00 Facebook: https://fb.me/e/1JjXwAe8B (pamatskolai un vidusskolai) sarunāsies ar psihoterapeitu Ernestu Pūliņu-Cini par vecumposmu atšķirībām, vecāku un skolotāju lomu mobinga preventīvā novēršanā, kā arī praktiskiem ieteikumiem, ko darīt vecākam, ja bērns ir iesaistīts mobingā, un ko darīt skolotājam, ja klasē ir mobings.

Vecāki un skolotāji līdz 5.oktobrim aicināti iesniegt savus jautājumus/situāciju aprakstus, uz ko vēlas saņemt ieteikumus: https://forms.gle/zuEd3Vv7KYbJHSpe6

 

postheadericon Autobusu kustības saraksti

There are no translations available.

 

postheadericon Zinību diena

There are no translations available.

 

postheadericon Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

There are no translations available.

 

postheadericon Informācija vecākiem!

There are no translations available.

  • Ņemot vērā grozījumus 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
  • Skolēniem bez Covid-19 sertifikāta ik nedēļu būs jāveic siekalu tests. Līdz 14 gadu vecumam testēšanai nepieciešama vecāku piekrišana. (Veidlapa_testesana Pielikumā)

    Veidlapa ir pieejama arī pie skolas dežuranta. Vecāku aizpildītu veidlapu, skolēns, 27.augustā dodoties uz testēšanu, iesniedz klases audzinātājam.

Attachments:
Download this file (VEIDLAPA_testesana.doc)VEIDLAPA_testesana.doc[ ]46 Kb
 

postheadericon Par skolēnu testēšanu, uzsākot jauno mācību gadu

There are no translations available.

Lai droši klātienē uzsāktu jauno mācību gadu, spēkā ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 512. “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, kas nosaka:

“32.14. Izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus uzrāda izglītības iestādes atbildīgajai personai.

32.15. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

32.16. Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase (kurss, grupa)) attiecīgajai laboratorijai.”

Veselības inspekcijas uzdevumā “BIOR” laboratorija veiks  siekalu skrīningu I.Gaiša Kokneses vidusskolas  1.-12.klašu izglītojamajiem. Pirms skrīninga testa nodošanas jāievēro šāds nosacījums: vienu stundu pirms testa nodošanas neēst un nedzert.

27. augustā no plkst. 8:30-10:00 skolēniem ir jāierodas skolā un jādodas uz savu kabinetu pie audzinātāja, kur varēs nodod siekalu testu.

Skolas atbalsta personāls palīdzēs nākamajiem 1. klašu skolēniem un skolēniem jaunpienācējiem nokļūt pie klašu audzinātājiem.

Skrīninga testa rezultātus vecāki saņems elektroniski.

Skola laboratorijai ir iesniegusi skolēnu sarakstus un norādījusi viena vecāka telefona numuru un e-pasta adresi, kura bija fiksēta e-klasē. Lūgums skolēnu vecākiem no 23. līdz 27. augustam sazināties ar klašu audzinātājiem, lai pārbaudītu, vai iesniegtie dati ir korekti.

Ja skolēnam ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, lūgums vecākiem to iesniegt elektroniski vai papīra formā skolas atbildīgajai personai, medmāsai Marinai Kočerginai e-pastā: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai papīra formā no 23.-26. augustam.

Skolēniem, ar derīgu COVID vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, siekalu skrīnings nav jāveic.

Ja nevar nodot pirmo rutīnas siekalu testu izglītības iestādē pamatotu iemeslu dēļ, tad līdz 1.09. bērni (zem 18 gadu vecuma) var pēc pieraksta nodot individuāli skat.

https:// www.vi.gov.lv/lv/covid-19-veselibas-inspekcijas-kompetence

•Jārēķinās ar augstu pieprasījumu, rindas, gaidīšanas laiki tā ir īpaša situācija

•Tests ne vecāks par nedēļu, ko uzrāda skolās

•Informācija par E. Gulbja laboratorijas filiālēm un darba laikiem:

• https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/  Tel. 67801112

•Informācija par Centrālās laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://www.laboratorija.lv/filiales.html Tel. 8330

•Informācija par BIOR laboratorijas filiālēm un darba laikiem: https://bior.lv/lv/kontakti/paraugu-pieņemšanas-laiki Tel. 28369560

•Informācija par MFD laboratorijas filiālēm un darba laikiem: http://www.mfd.lv/laboratorija-darba-laiki Tel. 8313

•18 g un vecāki savā laboratorijā ar skolēna apliecību vai skolas izziņu, izņēmuma kārtībā citās laboratorijās, piesaka uz 8303 vai laboratoriju telefoniem

•Pēc 1. septembra ja ir pamatots iemesls (piem. slimošana), testu nodod pēc ārstniecības personas norīkojuma/individuāli, piesakot laboratorijai ar skolēna apliecību. Skolā drīkst ierasties ar testu ne vecāku par 48 stundām

•Avārijas situācijā SPKC algoritms paredz arī antigēna testu, taču tā derīgums ir ļoti īss burbulī 48 stundas, citās situācijās 6 stundas